Thể LoạI: Phim

Diễn xuất là một nghề khó có thể kiểm tra giới hạn của một người không chỉ là diễn viên mà còn là con người. Đây là một số thời điểm mà các diễn viên gần như bảo lãnh cho các bộ phim truyền hình hoặc vai mận của họ chỉ đơn giản là vì họ không thể thực hiện được nữa.