Thể LoạI: Chơi Game

Chắc chắn đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi Hollywood cuối cùng tìm ra cách tạo ra một bộ phim trò chơi video tuyệt vời. Đúng? Ngày đó có thể sẽ gần hơn rất nhiều so với bạn nghĩ, bởi vì - tin hay không - bộ phim Call of Duty thực sự đang được định hình khá độc đáo.